Founder Jørn Berg Lund, Denmark
Supports MSF – Medicins Sans Frontiers
Læger uden Grænser
Doctors without Borders

 

Portræt til ansøgning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speak Nova Dawn, Copenhagen, Denmark

 

Started WPDWA based on the love for stories told through pictures.

In the February 2012 I conceived the idea of ​​becoming a part of them who makes a difference, and hoped that many photographers like myself would donate pictures to benefit the people in need.

Organization WPDWA support is Doctors without Borders – MSF – both nationally and internationally.

WPDWA is completely non-profit and all income from sales 95% will be distributed for MSF,   and the work loaded by Jørn Berg Lund in the WPDWA is also voluntary and all costs for the development and operation on daily basis in  incurred by the WPDWA Founder Jørn Berg Lund – it means that 5% is dedicated to run the WPDWA project.

In the hope that many businesses and individual will support the project, I hope that that will be given donations for the operation and development of WPDWA project, with a hit rate on a daily basis in the range of 5000 – must WPDWA become great.

A sympathetic company donation in the range of £ 20,000.00 for framing already printed exhibition pictures – will be received with the utmost gratitude.

A donation of this size would mean that WPDWA can hold the world exhibition at Copenhagen City Hall in the near future.

WPDWA founder Jørn Berg Lund – have since the beginning of WPDWA been involved in the viral network – LinkedIn and Facebook and Twitter – you can follow WPDWA here and of course on the WPDWA site.

WPDWA since the beginning – been in contact with more than 25,000 thousand photographers all over the world via e-mail, contact, through the photographers’ own websites.

WPDWA have managed to get professional and unknown to donate photos for a good cause.

 

Startede WPDWA udfra kærligheden til historier fortalt gennem billeder.

I Februar 2012 udtænkte jeg ideen om at blive en del af dem der der gør en forskel, og ønskede, at mange fotografer som jeg selv ville donere billeder til fordel for mennesker i nød.

Organisationen WPDWA støtter er Læger uden grænser – MSF – både nationalt og internationalt.

WPDWA er fuldstændig non-profit og arbejdet der er lagt i WPDWA af Jørn Berg Lund er ligeledes frivilligt og alle omkostninger til udvikling og drift er afholdt af WPDWA Founder Jørn Berg Lund

I håbet om, at mange virksomheder og individuelle vil støtte op om projektet håber jeg, at der vil blive givet donationer til drift og udvikling af WPDWA projektet, med et hit rate på dagligt i området af 5000 – skal WPDWA nok blive stor.

En velvillig firmadonation i størrelsesordenen kr. 20,000,00 til indramning af allerede printet udstillings billeder – vil blive modtaget med største taknemmelighed.

En donation af denne størrelse vil betyde, at WPDWA kan afholde verdensudstilling på København Rådhus i nærmeste fremtid.

Hvis du er fotograf  – så overvej at donere billeder til et godt formål, som omkring 700fotografer fra hele verdenen allerede har gjort eller er ved at gøre.

WPDWA founder Jørn Berg Lund – har siden starten af WPDWA været med i det virale netværk – LinkedIn og Facebook samt Twitter – du kan følge WPDWA her og selvfølgelig på WPDWA siden.

WPDWA har siden starten – været i kontakt med mere end 25.000 tusinde fotografer over hele verdenen via e-mail, kontakt via fotografernes egne hjemmesider.

WPDWA har haft held til at få professionelle og ukendte til at donere billeder til et godt formål

 

 

Music sponsored by Italian composer Ivy Gryn – enjoy while browsing my gallery

 

 

 


Leave a Reply

Sponsore

error: Image belongs to photographer Jørn Berg Lund © 2016